Vreemde vogels op de tuin (1)

De laatste jaren zijn er verschillende soorten ‘vreemde vogels’ op de tuin geweest. Met ‘vreemde vogels’ bedoel ik vogels die van nature niet voorkomen in Nederland, maar door de globalisering wel hier zijn ingeburgerd.

Schattige nijlgansjes

Zo zijn er de nijlganzen, die een opmars hebben gemaakt in de stad. De nijlgans is van oorsprong een Afrikaanse vogelsoort. Hij werd als siervogel in Nederland gehouden en een aantal is ontsnapt. In 1967 werd het eerste vrije broedgeval geregistreerd in de buurt van Scheveningen. Langzaam maar zeker nam het aantal toe. Tegenwoordig zijn het normale soorten in parken en stadswijken.

Het succes van deze vogels is dat zij op tal van plaatsen broeden; in knotwilgen, op daken en zelfs in oude roofvogelnesten.

De schattige kuikentjes zijn er al heel vroeg in het jaar, al in januari. Het zijn goede ouders en zijn agressief bij dreiging van de kleintjes. Uit onderzoek is gebleken dat zij geen bedreiging vormen voor de inheemse eenden en ganzen. Ze zijn wel erg luidruchtig met hun gekwaak.

Volgende keer: luidruchtige halsbandparkieten

Reacties

Populaire posts van deze blog

Gallen en gaten op bladen