vrijdag 28 mei 2010

Meibloemen op hun mooist

Door het fotograferen van bloemen heel dichtbij, vallen allerlei details op.

woensdag 26 mei 2010

Brainstormbijeenkomst ECO3=nieuwe energie

‘Samenwerken’ blijkt het toverwoord te zijn tijdens de Brainstormbijeenkomst afgelopen dinsdag 25 mei op de educatieve tuin De Enk. Deze bijeenkomst (georganiseerd door Pact-op-Zuid) werd gehouden om te komen tot ideeën om kinderen meer in aanraking te laten komen met de natuur. Dit met werktitel ECO3=nieuwe energie.
Vooral van belang bleek dat er samengewerkt moet worden tussen de diverse diensten; de beleidsmakers met de uitvoerders in de buurten. Daarbij werden deelnemers die werkzaam zijn als beleidsmakers uitgenodigd om te gaan kijken in de wijken en mogelijk daar een keer te gaan werken. Er werd nog informeel nagepraat over hoe het beste kinderen meer betrokken kunnen worden met de natuur.

dinsdag 11 mei 2010

Verborgen Tuinendagen: zaterdag 12 en zondag 13 juni

De Verborgen Tuinendagen wordt dit jaar voor de tiende keer georganiseerd. Dit lustrum staat dit jaar in het teken van Flower Power. In juni staan de tuinen in volle bloei, de bloemen tonen een stralend palet aan flower power. Ook de educatieve tuin De Enk zal dat weekend zich van zijn beste kant laten zien.

Maar ook nu al, ondanks het koude voorjaarsweer, is al heel veel moois te bewonderen op de tuin.