Brainstormbijeenkomst ECO3=nieuwe energie

‘Samenwerken’ blijkt het toverwoord te zijn tijdens de Brainstormbijeenkomst afgelopen dinsdag 25 mei op de educatieve tuin De Enk. Deze bijeenkomst (georganiseerd door Pact-op-Zuid) werd gehouden om te komen tot ideeën om kinderen meer in aanraking te laten komen met de natuur. Dit met werktitel ECO3=nieuwe energie.
Vooral van belang bleek dat er samengewerkt moet worden tussen de diverse diensten; de beleidsmakers met de uitvoerders in de buurten. Daarbij werden deelnemers die werkzaam zijn als beleidsmakers uitgenodigd om te gaan kijken in de wijken en mogelijk daar een keer te gaan werken. Er werd nog informeel nagepraat over hoe het beste kinderen meer betrokken kunnen worden met de natuur.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Gallen en gaten op bladen

Schooltuin Vreewijk, al 65 jaar jong