Posts

Posts uit april, 2021 tonen

MoestuinMaatjes

Afbeelding
Er komen al sprietjes van de spinazie boven de grond! Het is verrassend om te ontdekken dat je als volwassene ook enthousiast kan raken van zo’n actie van Albert Hein. De actie MoestuinMaatjes is bedoeld voor kinderen. Het brengt ze in contact met het opkweken van groente en plantjes, maar ook (groot)ouders kunnen er plezier aan beleven. Er ligt ook een educatieve gedachte achter. Aan de hand van de MoestuinMaatjes wordt uitgelegd dat bloemen, planten en insecten elkaar nodig hebben. Daarom werden de zaadjes in twee potjes gegeven. Zoals Spinazie en Koriander: ‘Weekschildkevers zijn vaak in groten getale te vinden op koriander. Ze eten het liefst de hele dag luis. Daarom is koriander, als het bloeit, de perfecte gezelschapsplant voor bijvoorbeeld spinazie.’

Ah, ik moestuinier

Afbeelding
Eigen groente kweken, wie wil dat niet? Heerlijk onbespoten, supervers en vooral goedkoop. Het enige wat je nodig hebt, is een plekje (een balkon is al prima), zaad of voorgekweekte plantjes, geduld en aandacht. Zo heeft de grote kruidenier, die altijd op kleintjes let, een leuke actie voor de klanten: mini moestuintjes. Dit jaar met z’n tweetjes: Moestuinmaatjes. S chattige potjes met cocosblokjes en papiertjes met zaadjes. De vorige acties met moestuinieren ging bij mij niet van een leien dakje. Sommige plantjes ontkiemden niet, anderen bleven van die sprieterige stengels met wat blaadjes eraan en wat nog een beetje overleefden, werden opgegeten door rupsen. Maar met positieve verwachtingen ben ik weer begonnen met de Moestuinmaatjes.  Zolang de plantjes nog niet groeien, zit er voor mij niets anders op om mijn groente uit de winkel te halen, onder andere bij dezelfde grootgrutter.

Vreemde vogels op de tuin (3) Ooievaars

Afbeelding
De laatste jaren zijn er verschillende soorten ‘vreemde vogels’ op de tuin geweest. Met ‘vreemde vogels’ bedoel ik vogels die van nature niet voorkomen in Nederland, maar door de globalisering wel hier zijn ingeburgerd. De vorige keren heb ik de nijlgans en halsbandparkiet besproken. Klepperende ooievaar Er is echter een ‘vreemde vogel’ waar we met smart opwachten: de ooievaar. Eigenlijk is de ooievaar een inheemse vogel, maar door intensieve landbouw waren er bijna geen ooievaars meer in ons land. De laatste decennia is het gelukkig was verbeterd. Een ooievaarspaar broedt elk jaar bij de kinderboerderij De Kooi en regelmatig zitten er ooievaars op lantaarnpalen in de buurt. Voor een verliefd ooievaarspaartje is enkele jaren geleden een voorgebouwd nest neergezet. Het is een kwestie van tijd voordat ook op de tuin jonge ooievaars zullen opgroeien.

Vreemde vogels op de tuin (2)

Afbeelding
De laatste jaren zijn er verschillende soorten ‘vreemde vogels’ op de tuin geweest. Met ‘vreemde vogels’ bedoel ik vogels die van nature niet voorkomen in Nederland, maar door de globalisering wel hier zijn ingeburgerd. Vorige keer besprak ik de nijlgans. Luidruchtige halsbandparkieten Net als nijlganzen zijn de andere nieuwkomers luidruchtig: halsbandparkieten. Zij vliegen krijsend van de ene boom naar de andere. Vaak in grote getale. Ze knabbelen de halfrijpe appels en ander fruit van de fruitbomen af en dat ligt dan later te rotten op de grond. Waar de soort oorspronkelijk vandaan komt, oerwoud, is hun gedrag juist positief. Zo verspreiden zij de zaden en de schade aan bladeren en knoppen, die zij veroorzaken, is goed voor de lichtdoorlating op de bodem. Door grootschalige ontbossing wordt de soort helaas wel bedreigd. Net als de nijlganzen zijn het zeer zorgzame ouders; monogaam en mama-parkiet zorgt goed voor de kleintjes. Wellicht zijn ze daardoor zo succesvol geworden. Vol