Posts

Posts uit november, 2009 tonen

De enktuin op tv en internet

Afgelopen dinsdag was er een uitzending over de educatieve tuin De Enk op TV-Rijnmond. Deze opnamen waren gemaakt tijdens de Verborgen Tuinendagen op 13 juni 2009. Gemist? Kijk op www.antennetv.nl bij item: Zuid wisselt tuinen uit

Bijblijven: kort verslag natuurlezing Solitaire bijen

Afbeelding
Zaterdag 21 november jl . heeft Henk Gaasbeek een natuurlezing gehouden over solitaire bijen. Solitaire bijen ( Apidae ) leven in tegenstelling tot sociale bijen alleen of in zeer kleine groepjes. Hommels vallen ook onder solitaire bijensoorten. Van de ongeveer 340 soorten bijen, die voorkomen in Nederland zijn de meeste zeldzaam tot zeer zeldzaam. Interessant om te weten dat deze bijen onderverdeeld kunnen worden in hen gedrag. Zo zijn er koekoeksbijen , die leggen hun eitje in het nest van een gastheer/vrouw. Behangersbijen, metselbijen, wol-, zijde, en houtbijen worden ambachtsbijen genoemd, omdat zij materiaal gebruiken uit hun omgeving om hun broedcel te bekleden. Maar er zijn ook prachtige goudwespen met prachtige robijn-smaragd-topaas lijkende lijven zoals van de Chrysis familie, die met een beetje geluk in Vreewijk zijn te ontdekken.

Van dichtbij: wonderbaarlijke vormen en kleuren

Afbeelding

Paddenstoeltjes; klein maar fijn

Afbeelding
Het is een beetje zoeken, maar op de educatieve tuin De Enk ontdekte ik van de week paddenstoeltjes, zo klein als speldenknoppen. Maar ook de iets grotere soorten waren het fotograferen waard.

Binnenkort: Natuurlezing over solitaire bijen

Afbeelding
Op zaterdag 21 november wordt op de educatieve tuin De Enk een natuurlezing gehouden over solitaire bijen door Henk Gaasbeek. Een mooie gelegenheid voor mij om wat huiswerk te verrichten. Want wat zijn dat nu eigenlijk Solitaire bijen? Het gaat om de wilde solitair levende bijen en niet de sociale soorten als de honingbij. Solitaire bijen zijn geen verwilderde honigbijen die de weg naar huis zijn kwijtgeraakt. Het vrouwtje van de solitaire bij doet al het werk alleen; ze zoekt en maakt een nestje, legt haar eitjes en verzamelt eten. Solitaire bijen kunnen geholpen worden door de juiste voedselplanten aan te planten en het zorgen van nestgelegenheid. Op de tuin zijn enkele zogenaamde Insectenhotels gemaakt. Na de lezing geef ik een kleine workshop in het maken van een bijenonderkomen. Een voorbeeld van een insectenhotel

Volop paddenstoelen te bewonderen

Afbeelding
Op de educatieve tuin De Enk zijn nu volop paddenstoelen te bewonderen. Het vochtige herfstweer laat paddenstoelen de grond uit schieten. Paddenstoelen zijn slechts vruchtlichamen, die weliswaar belangrijk zijn, maar de eigenlijke ' plant' zit vrijwel onzichtbaar in de grond of in dood of levend hout. Hieronder enkele fraaie exemplaren die ik van de week heb aangetroffen: